- консултация и съдействие по наказателно право;

- осигуряване на защита при задържане от органите на досъдебното произвоство;

- защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение;

- защита срещу обвинения в съставомерни престъпления;

- съдействие на пострадалите от престъпление лица;

- изготвяне на жалби;

- предявяване на граждански иск в съдебното производство;

- защита по дела от частен характер;

- споразумения за приключване на наказателни дела и др.