Оказва съдействие при сключване на различни видове договори, както между търговци, така и между физически лица, както и:

- изготвяне на договори;

- съдействие при договорни спорове;

- защита при неизпълнение на договорни отношения;

- защита срещу непозволено увреждане;

- защита срещу неоснователно обогатяване и др.