АКО ЖЕЛАЕТЕ ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ пишете на e-mail : advokatkrasteva@gmail.com

Моля, опишете проблемът изчерпателно, за да получите бърз и компетентен отговор. В рамките на 24 часа ще получите съобщение на посочения от Вас електронен адрес, съдържащо кратък отговор на запитването Ви, както и условията и цената за предоставяне на подробна правна консултация по E-mail. Тя зависи от сложността на правния казус и времето, необходимо за разрешаването му.


.