Адвокат Валентина Любомирова Кръстева е родена  в гр. Пловдив. Завършила е Частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение "Стоянстрой".  През 2012г. завършва специалност "право" редовно обучение в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". През 2013г. издържа успешно адвокатския изпит предвиден в Закона за адвокатурата, след което е вписана като адвокат при Адвокатска колегия-гр. Пловдив.

Обогатява професионалния си практика, като получава ценен опит от утвърдени опитни колеги. 

Предлага правна помощ в областта на гражданското, търговското, административно и наказателно право, изразяваща се в правно консултиране и процесуално представителство. 

Адвокат Валентина Кръстева е амбициозна и приемаща с голяма отговорност работата си.